วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

135 ภัยพิบัติจากพระเบื้องบน

เรื่องภัยพิบัติ  มีผู้สนใจกันมากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด  จะเกิดวงกว้างขนาดไหน?

คนเราถ้าหากยังมีความอยากรู้อยากทราบ อยากเห็นอยู่เป็นนิดย่อมต้องพยายามศึกษา  ไม่เว้นแม้นแต่ตัวผู้เขียน

เรื่องภัยพิบัติผู้เขียนพยายามสอบถามขอพระเมตตาจากเบื้องบนหลายต่อหลายครั้ง ไม่ได้รับข้อมูลที่ละเอียดมากนัก  สาเหตุใหญ่เกิดจาก  พระเบื้องบน...ได้รับการร้องขอ...จากผู้มีบุญญาธิการต่างๆ และพระเบื้องบนได้ปัดเป่าภัยพิบัติขยับไปตลอดเวลา  จากภัยพิบัติที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในอดีต  ได้รับการปัดเป่าขยับขยายระยะเวลาออกไป  ทำให้หลายสำนักที่ฟันธงว่าจะเกิดวันนั้น เดือนนี้  ปีโน้น  ต่างธงหักกันเป็นทิวแถว

ภัยพิบัติเท่าที่เคยสอบถามและเข้าใจ  จะเกิดขึ้นทุกปี  มากน้อยไม่แน่นอน  แต่จะนักขึ้นหนักขึ้น  และข้อมูลที่ได้รับทราบจากพระเบื้องบน ณ วันที่ 14 กันยายน 2554...ให้ระวังภัยพิบัติที่ได้รับปัดเป่าจากอดีตมาไว้ในปี พ.ศ.2559 หรือ ค.ศ.2016 เป็นภัยพิบัติเฉพาะในประเทศไทยจะมีคนตายเฉียด 10,000 คน  แต่ถ้าหากถึงเวลาใกล้ๆผู้เขียนคาดว่าอาจจะมีการปัดเป่าไม่ให้เกิดในปีนี้ก็ เป็นไปได้  แต่ ณ วันนี้พระเบื้องบน..."ปัดมาไว้ในปีนี้"  ผู้เขียนตั้งข้อเกตุเอาไว้  หากผู้มีบุญญาธิการของแผ่นดินยังไม่สิ้นชีวิตเมื่อถึงปี 2559 ผู้เขียนคาดว่าน่าจะได้รับพระเมตตาปัดเป่าไม่ให้เกิดภัยพิบัตที่มีความ รุนแรงในปี พ.ศ.2559 ยกเว้นท่านฯไม่อยู่  ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้

ภัยพิบัติใหญ่ที่มีคนทำนายกันมาในอดีต  เป็นภัยพิบัติของมวลมนุษย์โลก  ไม่เว้นแม้นแต่ประเทศไทย  ผู้เขียนได้รับทราบข้อมูลจากการสอบถามพระเบื้องบนอีกเช่นกันว่า  ณ วันนี้ 14 กันยายน พ.ศ.2554 ภัยพิบัติที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในอดีตได้รับพระเมตตาจากพระเบื้องบนปัดเป่ามา ไว้ในปี พ.ศ.2617 หรือ ค.ศ.2074 ซึ่งจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดของประเทศไทย  ในอดีตมีผู้ทำนายกันมากมายไม่ว่าจะเกี่่ยวน้ำท่วมโลก  ภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ผู้เขียนก็อยากรู้อยากทราบอีกเช่นเคย  
    
ผู้เขียนได้สอบถามภูมิภาคใดของประเทศไทยที่ปลอดภัยที่สุด  และจังหวัดใดของภาคนั้นๆปลอดภัยระดับใดและมีจังหวัดใดไม่ควรจะอยู่  แต่ถ้าหากถึงเวลานั้นหรือใกล้ๆจะถึง  ถ้าหากพระเบื้องบนท่านปัดเป่าออกไปอีก  ความทุกข์ยากของมนุษย์และการล้มตายของมนุษย์อย่างมากมายก็จะได้รับการขยับ ขยายไปในปี พ.ศ.อื่น  

แต่สรุป ณ เวลานี้พระเบื้องบน...ปัดมาไว้ในปี พ.ศ.2616 หรือ ค.ศ.2073   ใครมีอายุเยอะก็คงไม่ทันได้พบ  แต่ถ้าอายุยังละอ่อนก็ย่อมมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้พบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ของมวลมนูษย์โลกทั้งหลาย  

สิ่งที่จะช่วยได้ หากไม่ถึงคราวตาย  วัตถุมงคลของวังฯที่สร้างขึ้นในยุคสมัย ร.3 - ร.5 มีมากมายในตลาด  ไม่เชื่อไม่ว่ากัน  "หัดเก็บไว้ให้ลูกหลาน  ไม่เสียหายอะไร"

เก็บทีผู้เขียนแนะนำให้เก็บความแรงของพุทธคุณประเภท "พลังไร้ขีดจำกัด"   แต่ถ้าหากหาไม่ได้ก็ให้หาพระบรมสารีริกธาตุ  ซี่งจะมีรัศมีป้องกันภัยพิบัติที่ 10 กิโลเมตร  ก็ยังดีกว่าไม่มี

ทำไมต้องพลังไร้ขีดจำกัด  และทำไมมีรัศมีป้องกันภัยพิบัติที่ 10 กิโลเมตรถึงยังไม่เพียงพอ  ยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพ หากรัศมี  10 กิโลเมตรได้รับการคุ้มครองเหมือนกับติดอยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบรัศมีของ พื้นดิน 10 กิโลเมตร ย่อมมีโอกาสอดตาย หรือ หิวตาย  แต่ถ้าหากเป็นพลังไร้ขีดจำกัด  รัศมีป้องกันภัยพิบัติก็เป็นลักษณะไร้ขีดจำกัด  นั้นย่อมหมายถึงมีชีวิตอาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่ ไม่ติดเกาะที่จำกัดพื้นที่  แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่สร้างสั่งสมมาว่าถึงที่ตายหรือไม่  ถ้าถึงที่ตายพระ...ไม่สงเคราะห์  แต่ถ้าไม่ถึงที่ตาย  ยังไงผู้ที่มีวัตถุมงคลดังกล่าวย่อมมีพระคุ้มครอง  จะมีมาร...หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิตย่อมเป็นไปไม่ได้

ภัยพิบัติใหญ่ที่ได้รับการ ปัดเป่ามาไว้ในปี พ.ศ. 2617 ยกเว้นพระเบื้องบน...เมตตาสงเคราะห์ปัดเป่าออกไปในปีอื่น

พื้นที่ประเทศไทย  ที่เกิดภัยพิบัติ โดยดูตาม % ความปลอดภัยที่เกิดภัยพิบัติ
- ภาคเหนือเป็นภาคที่มีจังหวัดปลอดภัยที่สุด
- รองลงมาภาคที่มีจังหวัดมีความปลอดภัยอันดับ 2 ภาคตะวันออก
- อันดับ 3 ภาคตะวันเฉียงเหนือ***ตอนบน มีจังหวัดที่มีความปลอดภัยมากกว่าตอนล่าง
- อันดับ 4 ภาตตะวันตก
...ภาคกลางและภาคใต เป็นภาคที่มีภัยพิบัติอัตรายมากที่สุดไม่แนะนำ

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศ  เป็นภาคที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เรียงลำดับจากจังหวัดที่มีความปลอดภัยมากที่สุดไปยังจังหวัดที่มีความ ปลอดภัยน้อยที่สุดของภาคเหนือ
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด ลำพูน         มีความปลอดภัย 84 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด ลำปาง        มีความปลอดภัย 83 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 3  จังหวัด ตาก             มีความปลอดภัย 72 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 4  จังหวัด เชียงราย      มีความปลอดภัย 70 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 5  จังหวัด แม่ฮ่องสอน มีความปลอดภัย 66 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 6  จังหวัด สุโขทัย         มีความปลอดภัย 65 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 7  จังหวัด เชียงใหม่      มีความปลอดภัย 64 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 8  จังหวัด แพ่ร              มีความปลอดภัย 58 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 9  จังหวัด เพชรบูรณ์     มีความปลอดภัย 51 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 10 จังหวัด พิจิตร           มีความปลอดภัย 51 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 11 จังหวัด น่าน             มีความปลอดภัย 50 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 12 จังหวัด พิจิตร           มีความปลอดภัย 51 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 13 จังหวัด นครสวรรค์   มีความปลอดภัย 42 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 14 จังหวัด พิษณุโลก    มีความปลอดภัย 33 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 15 จังหวัด อุทัย             มีความปลอดภัย 33 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 16 จังหวัด อุตรดิตถ์      มีความปลอดภัย 32 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 17 จังหวัด กำแพงเพชร   มีความปลอดภัย 23 %

พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ  เป็นภาคที่มีความปลอดภัยอันดับที่ 2  เรียงลำดับจากจังหวัดที่มีความปลอดภัยมากที่สุด
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด ตราด          มีความปลอดภัย 80 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด จันทบุรี       มีความปลอดภัย 74 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 3  จังหวัด สระแก้ว      มีความปลอดภัย 68 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 4  จังหวัด ปราจีนบุรี   มีความปลอดภัย 39 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 5  จังหวัด ระยอง        มีความปลอดภัย 28 %    
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 6  จังหวัด ชลบุรี         มีความปลอดภัย 23 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 7  จังหวัด สระแก้ว      มีความปลอดภัย   5 %

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  เป็นภาคที่มีความปลอดภัยอันดับที่ 3  เรียงลำดับจากจังหวัดที่มีความปลอดภัยมากที่สุด
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด เลย                   มีความปลอดภัย 79 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด หนองคาย         มีความปลอดภัย 74 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 3  จังหวัด ขอนแก่น           มีความปลอดภัย 64 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 4  จังหวัด ชัยภูมิ                มีความปลอดภัย 63 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 5  จังหวัด หนองบัวลำภู     มีความปลอดภัย 62 %    
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 6  จังหวัด ร้อยเอ็ด              มีความปลอดภัย 61 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 7  จังหวัด บึงกาฬ               มีความปลอดภัย 58 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 8  จังหวัด อำนาจเจริญ       มีความปลอดภัย 55 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 9  จังหวัด ศรีสะเกษ            มีความปลอดภัย 54 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 10  จังหวัด บุรีรัมย์              มีความปลอดภัย 53 %    
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 11  จังหวัด อุบลราชธานี     มีความปลอดภัย 51 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 12  จังหวัด ยโสธร               มีความปลอดภัย 51 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 13  จังหวัด มุกดาหาร          มีความปลอดภัย 48 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 14  จังหวัด สุรินทร์              มีความปลอดภัย 46 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 15  จังหวัด นครราชสีมา     มีความปลอดภัย  46 %    
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 16  จังหวัด มหาสารคาม     มีความปลอดภัย  44 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 17  จังหวัด สกลนคร           มีความปลอดภัย  41 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 18  จังหวัด หนองคาย         มีความปลอดภัย  40 %    
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 19  จังหวัด อุดรธานี            มีความปลอดภัย  33 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 20  จังหวัด กาฬสินธ์           มีความปลอดภัย  31 % 

พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด เพชรบุรี             มีความปลอดภัย 73 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีความปลอดภัย 72 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 3  จังหวัด  ราชบุรี              มีความปลอดภัย 39 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 4  จังหวัด กาญจนบุรี         มีความปลอดภัย 37 %

พื้นที่ภาคกลางของประเทศ
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด ลพบุรี             มีความปลอดภัย 67 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด สระบุรี             มีความปลอดภัย 52 %
- จังหวัดอื่นๆของภาพกลางมีความปลอดภัยต่ำกว่า 50  % ไม่ขอกล่าวถึง

พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 1  จังหวัด ยะลา                มีความปลอดภัย 55 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 2  จังหวัด สงขลา             มีความปลอดภัย 54 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 3  จังหวัด  ระนอง             มีความปลอดภัย 54 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 4  จังหวัด  ตรัง                  มีความปลอดภัย 54 %
- จังหวัดที่ปลอดภัยอันดับ 5  จังหวัด ภูเก็ต                มีความปลอดภัย 52 %
- จังหวัดอื่นๆของภาคใต้มีความปลอดภัยต่ำกว่า 50  % อยู่ระหว่าง 41% - 30% ไม่ขอกล่าวถึง

การจะเกิดภัยพิบัตครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ.2617 หรือไม่  อยู่ที่ปัจจัยของมวลมนุษย์เป็นผู้สร้าง  และการได้รับเมตตาสงเคราะห์จะพระเบื้องบน...

หมั่นรักษาความดี  ถือ ศลี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และยอมรับความจริง  "รู้ลม  รู้ตาย  รู้นิพพาน"  เมื่ออะไรจะเกิดวางได้ทันทีพร้อมทั้งปราถนา "นิพพาน" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ใดขอไปรายงานตัวทันที  ที่อื่นไม่ไป  หากบุญบารมีไม่เต็มอย่างน้อยก็ไปเกิดในชั้นเทวดา นางฟ้า

เขียนบทความเพิ่มเติมวันที่ 31 มกราคา 2555
    
      เมื่อคืนวันที่ 28 มกราคม 2555  ขณะนั่งสนทนาธรรมอยู่่กับญาติธรรม  ได้พูดคุยถึงน้ำท่วมกรุงเทพฯ  จึงได้สอบถามพระเบื้องบน
"อนาคตใน 100 ปีข้างหน้า น้ำจะท่วมกรุงเทพฯหรือไม่"  ได้รับคำตอบว่า ท่วม

จึงถามต่อว่า
"จังหวัดใดเป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัย  เพื่อที่จะบอกกล่าวให้ลูกหลานในอนาคตได้ทราบว่า เป็นจังหวัดที่มี ความน่าอยู่ในลักษณะ มีความคร่องตัวทั้งทางโลกและมีความคร่องตัวทางธรรมมากที่สุดในประเทศไทย  ได้รับคำตอบว่า จังหวัด ลำปาง
รถม้า เอกลักษณ์ ของจังหวัด ลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น